Psihoterapija pomeni zdravljenje s pogovorom z namenom premagovanja različnih težav in boljšega spoznavanje sebe. Psihoterapijo izvajam za posameznike in pare. Glavna področja obravnave so težave v odnosih, perfekcionizem, strahovi, panični napadi, depresija, nizka samopodoba, osebna rast idr.

Pri svojem delu kombiniram različne pristope:

Transakcijsko analizo (TA) je utemeljil Eric Berne v 50. letih prejšnjega stoletja. TA združuje 3 teorije: psihoanalitično, behavioristično ter humanistično. Pri transakcijski analizi gre za razumevanje, v kakšnem odnosu smo do sebe, do drugih in do sveta na splošno. TA temelji na naslednjih predpostavkah:

Ljudje so OK.

Vsi ljudje imajo sposobnost razmišljanja.

Ljudje se sami odločajo o svoji usodi in te odločitve lahko spremenijo.

Integrativna psihoterapija uporablja učinkovita orodja za doseganje posameznkovega dobrega počutja, pri čemer je vedno v ospredju odnos med klientom in terapevtom. Znotraj varnega odnosa lahko dostopamo in raziskujemo klientove nezavedne procese in prepoznavamo obrambne mehanizme. Pri delu upoštevamo posameznikovo miselno, čustveno, vedenjsko, telesno ter duhovno dimenzijo delovanja. Cilj terapije je osebnostna integracija.

Integrativna psihoterapija na nov način združuje transakcijsko analizo, gestalt terapijo, sodobno psihoanalitično terapijo ter kognitivno-vedenjsko terapijo.

Partnersko terapijo izvajam po načelih Čustveno usmerjene terapije za pare (Emotional Focused Therapy for Couples – EFT), ki jo je utemeljila dr. Susan Johnson. To je terapija, ki temelji na metodološko utemeljenih raziskavah in znanstvenih spoznanjih o ljubezni in navezanosti odraslega človeka. Temelji na zavedanju, da partnerska nesoglasja izhajajo iz ogroženih osnovnih potreb odraslega po varnosti, gotovosti in bližini v intimnih odnosih.

Čustveno fokusirana terapija se osredotoča predvsem na čustveno povezavo med partnerjema. Veliko raziskav kaže, da če si znata partnerja biti blizu in na voljo, torej če se imata rada, potem obstaja velika verjetnost, da se znata istočasno tudi močno prestrašiti in prizadeti.

Pri delu s travmami, kadar je možno, uporabljam metodo EMDR: Desenzitizacija in ponovna predelava z očesnim gibanjem. Gre za izjemno učinkovito metodo, ki temelji na naravni sposobnosti našega telesa, da predela neprijetne izkušnje. Ker so travmatične izkušnje premočne, da bi jih telo samo predelalo, telesu pomagamo tako, da z metodo EMDR spodbudimo naravni proces samo-zdravljenja. EMDR se uporablja pri delu s težavami, ki so posledica travmatičnih izkušenj, kot so:

  • travmatični dogodki iz otroštva (nasilje, zlorabe, zanemarjanje)
  • stresni dogodki v odraslosti (prometne nesreče, izgube, ločitve)
  • naravne nezgode (požar)
  • agresivni napadi, vojne idr.

EMDR se lahko uporablja pri delu z različnimi težavami npr. fobija, panični napadi, depresija, post-travmatski stresni sindrom.